Dezynfekcja poprzez biocyd


Nasze środki, takie jak biocyd, pozwalają na szybkie i skutecznie pozbycie się wszelkiego życia biologicznego, takiego jak szlam, bakterie, glony z instalacji wodnych.

Biocyd, jak sama nazwa wskazuje, z gr. bios życie + łac. -cida od caedere zabijać, usuwa niechciane organizmy z obiegu wodnego. Biocyd jest środkiem chemicznym pochodzenia syntetycznego lub naturalnego mającym na celu wyniszczenie niechcianego życia biologicznego.

W sytuacji, gdy w obiegu wodnym pojawiają się narosty, glony lub szlam, a wydajność wymienników ciepła i wież chłodniczych w wyniku tego spada, najlepszym rozwiązaniem jest biocyd. W przypadku silnie zarośniętych instalacji konieczny może być biocyd zadozowany w dawce szokowej, aby zniszczyć niechciane wykwity. Biocyd stanowi zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż kosztowne zatrzymywanie produkcji i czyszczenie instalacji ręcznie.