Odżelazianie i odżelaziacze przemysłowe


Odżelazianie to uzdatnianie wody polegające na usunięciu z niej (wytrąceniu) nadmiernych ilości związków żelaza. Odżelazianie sprowadza się do przeprowadzenia rozpuszczonych związków żelaza w formy trudno rozpuszczalne. Odbywa się to poprzez napowietrzanie w urządzenu takim jak odżelaziacz lub multifiltr. Następnie, po dokonaniu korekty odczynu, woda filtrowana jest na złożu.

Rude zabarwienie wody może być spowodowane zawartym w niej żelazem, problem ten można rozwiązać poprzez odżelazianie. Dobrze dobrany odżelaziacz rozwiąże go na dobre.

Zastosowane odżelaziacze zdecydowanie poprawiają walory smakowe wody, co pozwala cieszyć się dużo lepszym smakiem kawy czy herbaty.

Technologia, w ramach której przeprowadzane jest odżelazianie, stosowana jest także przy odmanganianiu wody – usuwaniu związków manganu. Odżelaziacz stanowi zaś odpowiednik odmanganiacza. Odżelazianie i odmanganianie to procesy ze sobą powiązane, niekiedy zachodzące równocześnie.

Nasi specjaliści profesjonalnie dobiorą odpowiednie odżelaziacze w stosunku do potrzeb i oczekiwanych parametrów wody uzdatnionej.