Zmiękczanie i zmiękczacze domowe


Nasze urządzenia zmiękczające są oparte o technologię jonowymienną. Przepuszczenie przez warstwę jonitu cieczy lub gazowej mieszaniny, powoduje albo wzbogacenie jej o określony jon albo przeciwnie pozbywa się z niej określonego jonu. Jonit jako zmiękczacz wodny jest szeroko stosowany w laboratoriach i w przemyśle. Dla przykładu sprzyja zmiękczaniu cieczy i jej demineralizacji w energetyce. Proces wymiany jonowej stosuje się do usuwania z cieczy substancji rozpuszczonych. Dobierając odpowiednio rodzaj stosowanych żywic jonowymiennych w trakcie procesu wymieniane są kationy lub aniony na jony ruchliwe grup funkcyjnych jonitów. Jonit jako zmiękczacz do wody sprzyja również katalizowaniu procesów chemicznych, odbarwia i oczyszcza soki w cukrownictwie oraz służy w przemyśle spożywczym.

Nasi specjaliści profesjonalnie dobiorą odpowiednie zmiękczacze w stosunku do potrzeb i oczekiwanych parametrów wody uzdatnionej.